Te Puea

He hokinga mahara tēnei ki a Te Puea Hērangi me tōna whakakitenga kia tupu, kia hua, kia puāwai te iwi. Ko tana tohutohu ki te iwi, kia mahia te mahi hei painga mō te iwi. Koinei te kaupapa matua o te Marae nei, kia mahia te mahi hei painga mō te iwi ahakoa ko wai, ahakoa nō whea. Nō reira ko te manaaki i te hunga kāinga kore te whakatinanatanga o tana tongi ki tana iwi. Mātakitaki i te kiriata whakamaumahara ki a ia me tōna whakakitenga mō tōna iwi.

© Manatārua 2020 Te Tāhuhu o te Mātauranga

He Mihi