Te Noho i Te Puea Marae

nā Raukura Roa te tuhi
nā Ant Sang ngā Pikitea

Mihi mai ki te whānau o Te Puea Marae. Ko Joy te māmā o Kirihaehae rāua ko Tama. He māhanga te tokorua nei. E noho ana rātou ki te Puea Marae i te mea kāore o rātou kāinga i tēnei wā. Engari, kei roto i te wā, ka whiwhi kāinga motuhake rātou. Ko Huri te tiamana o te Marae. He tangata rangatira a Huri hei manaaki i ngā whānau me ngā tamariki pēnei i a Kirihaehae rāua ko Tama. Ko Koro Tame te kaumātua o te Marae. He puna mātauranga a Koro Tame. Ko Whitiao te kuia o te marae. He wahine marae a Whitiao. Koia kei a ia mō te whāngai i te iwi.

1. Kirihaehae rāua ko Tama

PDF

Ngā kiripuaki

Kāpeka: Kei te kēti a Kirihaehae e huna ana. Kāore ia i te pīrangi whakatikatika i te whare. Ka tonoa e Joy a Tama kia haere ki te kimi i a Kirihaehae. Ka kite a Huri i a rāua e huna ana, ka tonoa kia hoki ki tō rāua māmā.
Tama

Tama:

Kirihaehae, kei whea koe? E pīrangi ana a māmā ki a koe?
Kirihaehae

Kirihaehae:

Turituri Tama. E huna ana ahau.
Tama

Tama:

He aha ai?
Kirihaehae

Kirihaehae:

Kāore au I te pīrangi whakapai i te whare. Arā, kua tae mai te manuwhiri nō Hawaiʻi. Kei te waharoa e tū ana. Tino ātaahua ō rātou kākahu.
Tama

Tama:

Oi, Kaua koe e mahi kino. Kātahi anō tātou ka tae mai ki Te Puea Marae. Mōhio koe ki ngā tikanga ‘mahingia te mahi hei painga mō te iwi!’ Ki te kore koe e mahi, kei panaia tātou. Kāore au I te pīrangi hoki ki te wēne moe ai.
Kirihaehae

Kirihaehae:

Tino goody two-shoes rawa koe e Tama. Aiare! Kāore au i te pīrangi ko koe hei māhanga mōku!
Tama

Tama:

Kāore hoki au i te pīrangi ko koe hei māhanga hoki mōku.
Ahakoa i te pāmamae a Tama i ngā kupu whakawhiu a Kirihaehae, kāore ia i pīrangi kia kite tana māhanga i tana mamae. Engari he tino koi a Kirihaehae. Rite ia ki tana karanga ingoa, mōna tēnei Marae. Ka titiro aroha atu a Kirihaehae ki tana māhanga.
Kirihaehae

Kirihaehae:

Tama, kāore a Uncle Huri e pana i a tātou. He nui rawa tōna aroha mō māmā rāua ko pāpā.
Tama

Tama:

Nē? Kāore koe i te horihori?
Kātahi ka puta mai a Uncle Huri, ka kite i te tokorua nei e huna ana ki muri i te taiapa.
Huri

Huri:

Oi, e aha ana kōrua? E rongo ana ahau i tō kōrua māmā e karanga ana ki a kōrua? Me hoki pea kōrua ki te kāinga.
Tama

Tama:

Kāore ia i te kimi i a au, Uncle, e kimi kē ana a māmā i a Kirihaehae i te mea kāore anō ia kia mahingia tana moenga!
Kirihaehae

Kirihaehae:

Turituri Tama. Aiare! Kaua e whākī! Shame!
Huri

Huri:

Me hoki kōrua, kia tere - te tohutohu a Huri.
Ka kata a Huri ki a ia anō i te nanakia o te tokorua nei. Ka oma rāua ki tō rāua whare.
1 2 3 4 5 6

© Manatārua 2020 Te Tāhuhu o te Mātauranga

He Mihi