E Pā Tō Hau

Nā Te Rangiāmoa tēnei mōteatea i tito hei tangi ki a Te Wano, otirā, ki tōna iwi i mate i te pakanga i Rangiaowhia me te rirohanga o ngā whenua o Rangiaowhia. Ko te oranga o Te Rangiāmoa mā i a rātou e noho ana i Rangiaowhia, he oranga pai, he oranga whai rawa, he oranga tōnui. Engari ka tau mai te pakanga ki roto o Waikato, ka kōhurutia ngā tāngata, ka raupatungia ngā whenua, ka raungaiti te iwi. Ko tēnei raungaititanga e rangona tonutia ana e ngā uri o Waikato, o Tainui Waka. Ko te raupatu whenua te tīmatanga o te rawakoretanga, o te kāinga koretanga. Whakarongo mai ki te mōteatea nei.

© Manatārua 2020 Te Tāhuhu o te Mātauranga

He Mihi